Groningen in Beeld
   Home | Foto's insturen | Copyright | Contact


  Foto's insturen

 


U kunt niet meer insturen voor Groningen in Beeld. Foto's zijn ook in 2016 welkom en zullen we waar mogelijk gebruiken op al onze media.

Als u beschikt over digitale foto's (jpeg) van goede kwaliteit houden wij ons aanbevolen. Lees wel hieronder wel eerst de voorwaarden.  Voorwaarden en handleiding

 


De foto moet van goede technische en artistieke kwaliteit zijn, d.w.z. scherp, van goede kleur, helder en interessant, en hij moet een aanvulling vormen -d.w.z. niet te veel lijken- op de al geplaatste foto's. De fotoredactie van RTV Noord beoordeelt elke foto en beslist over plaatsing. Over het oordeel van de fotoredactie kan niet worden gecorrespondeerd.

Alleen actuele jpeg kleurenfoto's van recente datum (liefst origineel en onbewerkt) komen in aanmerking. We plaatsen alleen 'liggende' formaten, dus geen 'staande' foto's. Vanaf april 2012 plaatsen we de foto's in het breedbeeldformaat 16x9. Ingezonden foto's worden door de fotoredactie zo goed mogelijk bijgesneden om aan dit formaat te voldoen.

Het minimale fotoformaat voor inzending is 1920 x 1080 pixels; de bestandsgrootte moet minstens 1 Mb zijn en mag maximaal 9 Mb zijn.

Groningen in Beeld plaatst geen 'historische foto's' uit de oude doos en geen foto's van objecten of situaties die intussen niet meer bestaan. RTV Noord behoudt zich het recht voor om ingezonden foto's waar nodig technisch aan te passen (kader, scherpte, kleurstelling en resolutie).

Elke ingezonden foto moet vergezeld gaan van opgave van de plaats waar hij is genomen (zo precies mogelijk) en de datum waarop hij is genomen, eventuele bijzonderheden en wetenswaardigheden over die plaats, en naam en contactgegevens van de maker. Als onvoldoende, onjuiste of onduidelijke informatie wordt opgegeven, komt een foto niet in aanmerking voor plaatsing.

Het inzenden van foto's kan uitsluitend via bovenstaand uploadformulier. Als uw foto geplaatst wordt ontvangt u van ons een e-mail om de plaatsing te bevestigen.

Bij opname in 'Groningen in Beeld' vermeldt RTV Noord de naam van de fotograaf in de ondertitel. De fotograaf geeft RTV Noord toestemming om de foto vrij te publiceren op al haar (toekomstige) publicatie-kanalen. Deze toestemming kan niet eenzijdig worden ingetrokken.

De inzender die een foto aanlevert garandeert over alle rechten op de aangeboden bijdrage(n) te beschikken en vrijwaart RTV Noord voor mogelijke aanspraken van derden terzake.

Deze voorwaarden en handleiding kunnen te allen tijde door RTV Noord aangepast worden. Naast deze voorwaarden is ook de algemene "copyright en disclaimer" onverkort van toepassing. Wij adviseren daarom de voorwaarden en handleiding regelmatig te bekijken.

Datum versie: 28 maart 2014.
  Foto van de Week

 
Termunten - Ursuskerk

Foto: Jan Bruinsma


Termunten - Ursuskerk Foto van de Week
  Groningen in Beeld: het project

 


De provincie Groningen heeft veel fraaie plekjes. RTV Noord brengt met deze fotocollectie van 10059 foto's de provincie tussen begin 2005 en eind 2015 in beeld voor iedereen die een gemeente, een stad, een dorp, een straat, een gebouw of een streek in onze provincie wil bekijken.  Copyright

 


Alle foto's op de Groningen in Beeld-site zijn eigendom van -en vallen onder het copyright van- de vermelde fotografen. Hun rechten zijn beschermd conform de wettelijke bepalingen.

Het herpubliceren van deze foto's door derden is in geen enkel geval toegestaan, tenzij daarvoor door de fotograaf expliciet toestemming is verleend. Om praktische redenen is het voor RTV Noord niet mogelijk om te bemiddelen tussen derden en de fotografen.

Groningen in Beeld is een subsite van RTV Noord. De copyrightbepalingen van RTV Noord zijn daarmee ook van toepassing op deze subsite.

[Klik hier voor de copyrighttekst van RTVNoord.nl -->]Volg Groningen in Beeld op Twitter
RSS-feed van Groningen in Beeld


©2018 RTV Noord | Copyright en disclaimer | Regels voor het reageren | Algemene spel- en actievoorwaarden